Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ

60 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Droga - projekt

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświetlenie - projekt

8.0 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 oferta

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 oświadczenie przesłanki wykluczenia

14.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 oświadczenie spełnienie warunków

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 grupa kapitałowa

12.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 wykaz robót

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 9 wykaz osób

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 10 umowa

40 KBPobierzPodgląd pliku

Oferenci

208 KBPobierzPodgląd pliku