Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SIWZ

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1 formularz ofertowy

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

12.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 wykaz wykonanych usług

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 podwykonawstwo

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 oświadczenie wykonawcy

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 6 wzór umowy

52 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 7 raport o stwierdzonych nieprawidłowościach na nieruchomości

12.4 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SIWZ

9.2 MBPobierzPodgląd pliku

Oferenci

213 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

382 KBPobierzPodgląd pliku

Omyłka pisarska

137 KBPobierzPodgląd pliku