Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2021 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych

181 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminne Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

143 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku 2021/2022 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.

681 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok

332 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

138 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczej do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku

869 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie sporządzenia i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na terenie Gminy Sławoborze

222 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

142 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych

131 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych

157 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

153 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych

133 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zasiłków dla opiekuna

144 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępować w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry start"

160 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

145 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie sporządzenia i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na terenie Gminy Sławoborze

229 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

410 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie zasad przygotowywania uchwał Rady Gminy Sławoborze i materiałów sesyjnych

454 KBPobierzPodgląd pliku