Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W SŁAWOBORZU

Lp.Stanowisko Imię i nazwiskoTelefon      
1.Wójt Gminymgr inż. Marcin Książek

94 364 75 59

2.Zastępca Wójta Gminymgr inż. Tomasz Sękala94 364 74 76
3.Sekretarz Gminymgr Sylwia Opieka94 364 74 71
4.Skarbnik Gminymgr Monika Korzeniowska94 364 74 72
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
1.Stanowisko ds. księgowości budżetowejmgr Alicja Klupieć94 364 74 73
2.Stanowisko ds. płac i rozliczeńJadwiga Retkowska94 364 74 73
3.Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

mgr Irena Wandas

Angelika Krysiak

94 364 74 65

94 364 74 77

4.Stanowisko ds. księgowości podatkowej

mgr Oliwia Piotrowska

zastępstwo Halina Sobierajska

94 364 74 73
SAMODZIELNE STANOWISKA
1.USC, widencja ludności, dowody osobistemgr Anna Tyma94 364 74 78
2.ds. organizacyjno-technicznychJoanna Czarny94 364 75 59
3.ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczejBarbara Grabarczyk94 364 74 61
4.ds. kultury, sportu, turystyki i oświaty i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychmgr Dorota Sudenis-Wasińska94 364 74 63
5.ds. budownictwa, inwestycji, dróg ,zamówień publicznych i gospodarki komunalnejmgr Andrzej Bajurski94 364 74 75
6.ds. gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej i aktywizacja zawodowa

mgr Edyta Okonowicz

zastępstwo Pulina Dudek

94 364 74 75
7.ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, melioracji i wycinki drzewmgr inż. Jerzy Sobierajski94 364 74 74
8.ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i ochrony p.pożTadeusz Szadkowski94 364 74 74
9.ds. rozwoju i promocji gminymgr Tomasz Sękala94 364 74 76
10.Informatykmgr inż. Marek Nikipierowicz94 364 74 62
11.Robotnicy gospodarczy