Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W SŁAWOBORZU

Lp.Stanowisko Imię i nazwiskoTelefon      
1.Wójt Gminymgr inż. Marcin Książek94 364 75 59
2.Sekretarz Gminymgr Sylwia Opieka94 364 74 71
3.Skarbnik Gminymgr Monika Korzeniowska94 364 74 72
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
1.Stanowisko ds. księgowości budżetowejmgr Alicja Klupieć94 364 74 73
2.Stanowisko ds. płac i rozliczeńJadwiga Retkowska94 364 74 73
3.Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnychmgr Irena Wandas94 364 74 65
4.Stanowisko ds. księgowości podatkowejmgr Oliwia Piotrowska94 364 74 73
SAMODZIELNE STANOWISKA
1.USC, widencja ludności, dowody osobistemgr Anna Tyma94 364 74 78
2.ds. organizacyjno-technicznychJoanna Czarny94 364 75 59
3.ds. aktywizacji zawodowej, wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i bhpEwa Koman94 364 74 77
4.ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczejBarbara Grabarczyk94 364 74 61
5.ds. kultury, sportu, turystyki i oświatymgr Dorota Sudenis-Wasińska94 364 74 63
6.ds. budownictwa, inwestycji, dróg ,zamówień publicznych i gospodarki komunalnejmgr Andrzej Bajurski94 364 74 75
7.ds. gospodarki odpadami i gospodarki komunalnejEdyta Okonowicz94 364 74 75
8.ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, melioracji i wycinki drzewmgr inż. Jerzy Sobierajski94 364 74 74
9.ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i ochrony p.pożTadeusz Szadkowski94 364 74 74
10.ds. rozwoju i promocji gminymgr Tomasz Sękala94 364 74 76
11.ds. bibliotekiRenata Biłas94 364 74 64
12.Informatykmgr inż. Marek Nikipierowicz94 364 74 62
13.Robotnicy gospodarczy i świetlicowe