Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna :

Leszek Swarcewicz – Przewodniczący Komisji,

Waldemar Kutkowski – Zastępca Przewodniczącego,

Jerzy Gajewski - Członek Komisji.

 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu oraz Porządku Publicznego:


Waldemar Łuc - Przewodniczący Komisji,

Bartosz Smulski -  Zastępca Przewodniczącego.

Członkowie Komisji:

Tadeusz Storczyk,

Danuta Kula,

Elżbieta Żebrowska,

Beata Stosio,

Jadwiga Nowakowska,

Marek Zygmunt.     

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła:

Jerzy  Gajewski – Przewodniczący Komisji,

Waldemar Łuc – Zastępca Przewodniczącego.

Członkowie Komisji:

Stanisław Chmal,

Leon Książek,

Waldemar Kutkowski,

Beata Stosio,

Jadwiga Nowakowska,

Leszek Swarcewicz,

Wiesław Lis,

Bartosz Smulski.

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych:

Stanisław Chmal – Przewodniczący Komisji,

Wiesław Lis  - Zastępca Przewodniczącego.

Członkowie Komisji:

Tadeusz Storczyk,

Danuta Kula,

Leon Książek,

Marek Zygmunt,

Elżbieta Żebrowska.