Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sołectwa

SOŁTYSI  GMINY SŁAWOBORZE

 W KADENCJI 2015-2019

 

 

 

Sołectwo Biały Zdrój

sołtys – p. Piotr Chojnacki   

 

Sołectwo Ciechnowo

sołtys – p. Dawid Staszyński

 

Sołectwo Jastrzębniki

sołtys – p. Dariusz Dec

 

Sołectwo Krzecko

sołtys – p. Dorota Bredla

 

Sołectwo Międzyrzecze

sołtys – p. Józefa Piotrowska

 

Sołectwo Mysłowice 

sołtys – p. Antoni Kurmin

 

Sołectwo Poradz

sołtys – p. Bogusław Drabiuk

 

Sołectwo Powalice

sołtys – p. Halina Michalak

 

Sołectwo Rokosowo

sołtys – p. Agnieszka Kocur

 

Sołectwo Sidłowo

sołtys – p. Mirosława Bączek

 

Sołectwo Sławoborze

sołtys p. Halina Kuks

 

Sołectwo Słowenkowo

sołtys – p. Piotr Grzywaczewski

 

Sołectwo Słowieńsko

sołtys- p. Iwona Paszko

 

Sołectwo Ślepce

sołtys – p. Halina Łepik