Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sołectwa

Sołtysi  Gminy Sławoborze

Kadencja 2019-2024

 

L.p.

Sołectwo

Sołtys

1.

Biały Zdrój

          Piotr Chojnacki

2.

Ciechnowo

          Kinga Staszyńska-Dywan

3.

Jastrzębniki      

          Dariusz Dec

4.

Krzecko

          Dorota Bredla

5.

Mysłowice

          Antoni Kurmin

6.

Międzyrzecze

          Józefa Piotrowska

7.

Poradz

          Bogusław Drabiuk

8.

Powalice

          Krzysztof Anglisz

9.

Rokosowo

          Grzegorz Kowalski

10.

Sidłowo

          Mirosława Bączek

11.

Sławoborze

          Anna Thiel

12.

Słowieńsko

          Iwona Paszko

13.

Słowenkowo

          Edyta Wieprzycka

14.

Ślepce

          Halina Łepik