Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

113 KBPobierz

Transkrypcja dokumentów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

113 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

112 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

113 KBPobierz

Sporządzenie aktu urodzenia

112 KBPobierz

Uznanie ojcostwa

113 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

113 KBPobierz

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

113 KBPobierz

Sporządzenie aktu zgonu

113 KBPobierz

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

114 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

113 KBPobierz

Zawarcie związku małżeńskiego prze kierownikiem USC

112 KBPobierz