Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Loiching - NIEMCY

 
Gmina Sławoborze współpracuje z gminą niemiecką Loiching, powiat Dingolfing – Landan. Umowę podpisano 17 czerwca 1998 r. na pięć lat z możliwością przedłużenia każdorazowo o następne 5 lat. Umowa przewiduje współpracę: komunalną, kulturalną, rolniczą i agroturystyczną, wymiany młodzieży i rodzin. Dotychczas rokrocznie gminy realizują wymianę rekreacyjno – sportową młodzieży, sportowców, samorządowców i członków OSP. W bieżącym roku na przełomie lipca i sierpnia będzie podpisana również podobna umowa.