Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wójt Gminy Sławoborze – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
•    pełnoletnia,
•    posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie,
•    pełnię praw obywatelskich, niekarana (w tym niekaralność skarbowa)
•    posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera,
•    godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna,
•    sprawna fizycznie (mobilny charakter pracy)
•    odporna na stres i komunikatywna, radząca sobie w trudnych sytuacjach,
•    mile widziane doświadczenie w pracy rachmistrza spisowego.

Wszystkie osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w sekretariacie Urzędu Gminy Sławoborze.


Termin składania ofert upływa 24.12.2010 r. godz. 1300.

Wszystkie oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.Wymagane dokumenty:

•    dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz inne kwalifikacje,
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym skarbowe),
•    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
                                                             Gminny Komisarz Spisowy

                                                                mgr inż. Marcin Książek