Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Informacja

Przewodniczący i Wiceprzewodniczące
Rady Gminy Sławoborze

pełnią dyżury w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę w godz. 10.00 -11.00
w biurze rady ( budynek Domu Kultury przy ulicy Kolejowej nr 6 w Sławoborzu).
 
Tel. 94 36 47461

W sprawach pilnych: tel. 602310541