Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wspólne taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 5 grudnia 2008 roku

Wspólne taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 5 grudnia 2008 roku


Uchwała Nr XXV/156/08 Rady Gminy Dygowo z dnia 5 grudnia 2008r.

71 KBPobierz