Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu ogłasza przetarg nieograniczony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Adaptacje budynku szkoły na Środowiskowy

Dom Samopomocy >Na Leśnej< - I etap


Numer ogłoszenia: 247299 - 2008;

data zamieszczenia: 02.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:    nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:      zamówienia publicznego.

" Na podstawie art.38 ust.4 i 6, w związku z błędem w przedmiarze robót prosimy o pobranie skorygowanego przedmiaru robót zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności ustala się nowy termin składania ofert na dzień 27 października 2008 r. do godz. 10:00. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian."


Kosztorys Nakładczy - Nowy

43 KBPobierz

Rysunki, rzuty, (spakowane ZIP-em)

548 KBPobierz

zał.5 Wykaz osób i podmiotów

30 KBPobierz

zał.4 Wykaz robót

32 KBPobierz

zał.3 Oświadczenie

50 KBPobierz

zał.2 Umowa

68 KBPobierz

zał.1 Formularz Ofertowy

41 KBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

108 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

58 KBPobierz