Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Składowisko Lepino informacja

  

INFORMACJA
Wójt Gminy Sławoborze informuje, iż z dniem 01.07.2007 r. zostaje zamknięte gminne wysypisko odpadów w miejscowości Lepino i nie będzie możliwości składowania w powyższym miejscu śmieci. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze” właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy. Właściciele nieruchomości mają obowiązek podpisania umów na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Sławoborze:


  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-FIUK” S.C. w Połczynie Zdroju,

  • Remondis – Sanitech Poznań Sp. z o.o. o/Barwice,

  • Zakład Usługowo – Handlowy „JOD-KAR” w Karlinie,

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych na terenie gminy Sławoborze:


  • Portka” Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sławoborzu,

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.Wójt Gminy

Waldemar Jeznach