Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Budowa hali sportowej - stan wykończeniowy

 

BID-3410/1/06

 

Informacja o wyborze oferty

* wymagane pola

I. Zamawiający

1. Nazwa:

Gmina Sławoborze *

2. Adres:

ul. Kolejowa 8 *

3. Kod pocztowy:

78-314 (00-000) *

4. Miejscowość:

Sławoborze *

5. Województwo:

 *

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Tak

Nie

Nr BZP

12 *

 

pozycja

2561 *

 

data

16-01-2006 (dd-mm-rrrr) *

 

III. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia

  *

2. Tryb udzielania zamówienia

  *

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

 

Budowa hali sportowej - stan wykończeniowy

V. Wybór oferty

1. Oznaczenie oferty częściowej,
    (jeśli dotyczy):

     

2. Wykonawca

a. Nazwa:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens *

b. Adres:

ul. Gnieźnieńska 74 *

c. Kod pocztowy:

75-736 (00-000) *

d. Miejscowość:

Koszalin *

e. Województwo:

 *

3. Cena oferty wybranej:

4.554.245,99 *

Czy następne zadanie?