Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

U c h w a ł a Nr V / 37 /11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 07 kwietnia 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze.U c h w a ł a Nr V / 37 /11Rady Gminy w Sławoborzuz dnia 07 kwietnia 2011 rokuw sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze.

25 KBPobierz