Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V /35/ 11 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego pierwszeństwa w jego nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy jego sprzedażyUchwała Nr V /35/ 11Rady Gminy Sławoborzez dnia 07 kwietnia 2011r.w sprawie udzielenia najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego pierwszeństwa w jego nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy jego sprzedaży

32 KBPobierz