Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Sławoborze z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sławoborze na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sławoborze na lata...Uchwała Nr IV/16/11Rady Gminy Sławoborzez dnia 3 lutego 2011 rokuw sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sławoborze na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sławoborze na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021”.

25 KBPobierz