Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Sławoborze z dnia 3 lutego 2011roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy Sławoborze z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych.Załącznik Nr 1do Uchwały Rady Gminy SławoborzeNr IV/28/11 z dnia 3 lutego 2011 rokuZałącznik Nr 2do Uchwały Rady Gminy SławoborzeNr IV/28/11 z dnia 3 lutego 2011 roku

135 KBPobierz

Uchwała Nr IV/28/11Rady Gminy Sławoborzez dnia 3 lutego 2011rokuw sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy Sławoborze z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych.

29 KBPobierz