Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2011.Zał.Nr 7 Dotacje

29 KBPobierz

Zał.Nr 6a ProgProfRozwProblAlkoh 2010 WYDATKI

32 KBPobierz

Zał.Nr 6 ProgProfRozwProblAlkoh 2011 Dochody

28 KBPobierz

Zał.Nr 5 Wydatki Fundusze sołeckie

46 KBPobierz

Zał.Nr 4a Wydatki na zadania zlecone na 2011 r.

34 KBPobierz

Zał.Nr 4 Dochody budżetu na zadania zlecone w 2011 r.

29 KBPobierz

Zał.Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2011 ogółem

68 KBPobierz

Zał.Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2011 ogółem

40 KBPobierz

Zał. Nr 8 Plan Inwestycyjny

39 KBPobierz

Zał. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

28 KBPobierz

Uchwała Nr III/5/2010Rady Gminy Sławoborzez dnia 22 grudnia 2010 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2011.

62 KBPobierz