Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XLV/230/2010 Rady Gminy Sławoborze z dnia10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sławoborze porozumienia międzygminnego.Uchwała Nr XLV/230/2010Rady Gminy Sławoborze z dnia10 listopada 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sławoborze porozumienia międzygminnego.

13.5 KBPobierzPodgląd pliku