Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XLI/ 213/2010 Rady Gminy Sławoborze z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Sławoborze.Uchwała Nr XLI/ 213/2010 Rady Gminy Sławoborzez dnia 2 lipca 2010 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Sławoborze.

68 KBPobierzPodgląd pliku