Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXVII/184/2010 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 stycznia 2010 r.   w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sławoborzu.Załącznik do Statutu GOPS w Sławoborzu

125 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/184/2010Rady Gminy Sławoborzez dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

87 KBPobierzPodgląd pliku