Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXXV/178//2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu GórnymUCHWAŁA NR XXXV/178//2009 Rady Gminy Sławoborzez dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym

66 KBPobierz