Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Sławoborze”.Uchwała Nr XXXIV/172/09Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2009 rokuw sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Sławoborze”.

105 KBPobierz