Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2009 r.6.0 KBPobierz
13.7 KBPobierz

Plan przychodów i Rozchodów na 2009

6.0 KBPobierz

Uchwała Nr XXXII/164/2009Rady Gminy Sławoborzez dnia 21 lipca 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2009 r.

33 KBPobierz