Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXX/150/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2009 r.Załącznik nr 2

11.0 KBPobierz

Załącznik nr 1

5.5 KBPobierz

Przychody i rozchody budżetu na 2009 r.

6.0 KBPobierz

Uchwała Nr XXX/150/2009Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 maja 2009 r.

43 KBPobierz