Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXX /151 / 2009 RADY GMINY w SŁAWOBORZU z dnia 29 maja 2009roku w sprawie opłat za miejsca grzebalne i wykonanie usług na Cmentarzach Komunalnych w Sławoborzu i Powalicach oraz umieszczanie reklam na terenach przyległych do cmentarzy.UCHWAŁA Nr XXX /151 / 2009RADY GMINY w SŁAWOBORZUz dnia 29 maja 2009roku

24 KBPobierz