Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XIV_72_2007 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy SławoborzeUCHWAŁA NR XIV/72/2007RADY GMINY W SŁAWOBORZUz dnia 28 listopada 2007r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze.

41 KBPobierz