Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI_ 33_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II_6_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 grudnia 2006 roku

 

Uchwała Nr VI/ 33/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2006 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 5 grudnia 2006 roku.Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm. /

oraz § 13 ust. 1 i § 77 ust. 1 Statutu Gminy Sławoborze / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 72 z 2003r. Poz. 1280 / Rada Gminy w Sławoborzu uchwala,

co następuje:§ 1. W uchwale Nr II/6/2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy, w § 1 pkt 2 i pkt 3

dodaje się: Kutkowski Waldemar.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.