Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr I_2_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

 

 

 

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

 

 

 

                Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm./

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się dwóch  Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sławoborze.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                       

 

                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                               

                                                                               Jadwiga Nowakowska