Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 9

 
Załącznik Nr 9
Plan przychodów i wydatków środka specjalnego przy Zespole Szkół Publicznych
Gmina Sławoborze
w 2004 r.


PRZYCHODY WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykonanie
§ §
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 128 000 128 322 854
Edukacyjna opieka wychowawcza 124 044 114 245
85401 Świetlice szkolne 128 000 128 322 85401 Świetlice szkolne 124 044 114 245
0830 Wpływy z usług 127 000 127 019 4010 Wynagrodzenia osobowe 40 500 37 400
0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 303 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 544 3 400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500 6 550
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 200
4210 zakup wyposażenia i materiałów 8 000 8 000
4220 Zakup środków żywności 57 000 51 680

4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 015
Stan środków na początku roku 58 044 58 044 Stan środków na koniec okresu 62 000 71 121
Ogółem 186 044 186 366 Ogółem 186 044 185 366