Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal14

 
Załącznik Nr 14

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W TRAKCIE WYKONANIA W 2004 R.
DOCHODY (-) zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach
Dział Plan wg uchwały Uchw.RG Nr XIII/87/2004 z 27.02.04 ZarzWójta Nr 11/1/2004 z 31.03.04 Uchw.RG Nr XVI/110/04 z 18.06.04 Zarz.Wójta Nr 19/2004 z 30.06.04 Uchw.RG Nr XVIII/113/2004 z 30.08.2004 Zarz.Wójta Gm. Nr 29/2004 z 30.09.2004 Uchw.RG Nr XX/121/2004 z 03.11.2004 Zarz.Wójta Gm. Nr 48/2004 z 08.12.2004 Uchw.RG Nr XXII/132/2004 z 29.12.2004
010 122 405

-120 000

2 405
400 160 7003 000


1 400 165 100
700 137 9201 200


23 000 162 120
710
3 000


2 600 5 600
750 45 0007 500 52 500
751 665


8 115
8 780
754


756 2 115 637

112 500
34 600 2 262 737
758 2 985 48854 7343 040 222
801 330 000 14 000

3 120 -264 000

416 -49 400 34 136
852 391 800
7 200
537 864
133 167
55 391 52 800 1 178 222
854


900 78 800
20 641

78 572 1 935
3 078 25 000 208 026
921
1 200


640 1 840
926
1 000


300 1 300
R-m 6 368 415 14 000 27 841 112 500 549 099 -121 294 135 102 -120 000 58 885 98 440 7 122 988
WYDATKI (-) zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach
Dział Plan wg uchwały Uchw.RG Nr XIII/87/2004 z 27.02.04 Zarz.Wójta Gm. 11/1/04 z 31.03.04 Uchw.RG Nr XVI/110/04 z 18.06.04 Zarz.Wójta Nr 19/2004 z 30.06.04 Uchw.RG Nr XVIII/113/2004 z 30.08.2004 Zarz.Wójta Gm. Nr 29/2004 z 30.09.2004 Uchw.RG Nr XX/121/2004 z 03.11.2004 Zarz.Wójta Gm. Nr 48/2004 z 08.12.2004 Uchw.RG Nr XXII/132/2004 z 29.12.2004
010 282 62024 500
-268 000
7 200 46 320
400 205 566
205 566
600 40 080
40 080
700 36 500700 37 200
710 167 600-90 000


-700 76 900
750 1 075 801

66 000
23 500


17 700 1 183 001
751 665


8 115
8 780
754 114 164-10 000104 164
756 14 400
14 400
757 37 3354 000 41 335
758
5 0005 000
801 3 043 008 14 000

3 120 -259 332
122 500 416 -186 501 2 737 211
851 42 5259 891


2 400 54 816
852 856 670
7 200
537 864
133 167
55 391 49 800 1 640 092
854 124 947-62 899 62 048
900 418 473
20 641

-30 641 1 935
3 078 -35 160 378 326
921 153 033-3 000


17 440 167 473
926 678 656

-620 000
1 660 60 316
Razem 7 292 043 14 000 27 841 66 000 549 099 -330 082 135 102 -765 500 58 885 -184 360 6 863 028