Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 60

U c h a ł a Nr IX/ 60/2003

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 września 2003 roku

 

w sprawie powołania zespołu opiniodawczego o kandydatach na ławników.

 

Na podstawie art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo do ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W celu przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Rejonowego – sądu Pracy – w Białogardzie, powołuje się zespół w następującym składzie:

 

                              1.            Dudek Krzysztof

                              2.            Nowakowska Jadwiga

                              3.            Łuc Waldemar

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma