Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 12/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 23 marca 2009 roku


w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 z póź. zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:


       § 1. Wyznaczam na terenie Gminy Sławoborze następujące miejsca
do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

-    Sławoborze – słup ogłoszeniowy przy ul. Lipowej
-    Mysłowice – sołecka tablica ogłoszeń
-    Powalice – sołecka tablica ogłoszeń
-    Rokosowo – sołecka tablica ogłoszeń
-    Słowieńsko – sołecka tablica ogłoszeń
-    Słowenkowo – sołecka tablica ogłoszeń
-    Sidłowo – sołecka tablica ogłoszeń
-    Krzecko – sołecka tablica ogłoszeń
-    Jastrzębniki – sołecka tablica ogłoszeń
-    Ciechnowo – sołecka tablica ogłoszeń
-    Biały Zdrój – sołecka tablica  ogłoszeń
-    Ślepce – sołecka tablica ogłoszeń
             § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławoborze.Wójt Gminy
Waldemar Jeznach