Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZADZENIE Nr 6a/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 lutego 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZADZENIE Nr 6a/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 23 lutego 2009 r.   
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
    Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:


§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w budżecie gminy Sławoborze na 2009 r. , które nie powodują zmiany kwoty ogólnej budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2.  Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi:


Dochody – 2 138 995,00 zł              Wydatki – 2 138 995,00 zł

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2009 rok,
       stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.


Załącznik Nr 1

16.0 KBPobierz