Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 34 _2007 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 października 2007 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 34 /2007


Wójta Gminy Sławoborze


z dnia 2 października 2007 roku.
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej .


Zarządzam co następuje :


§ 1


Powołuję stałą Komisję Przetargową w składzie :


1. Pan Andrzej Bajurski - Przewodniczący


2. Pani Anna Kocur-Zychowicz - Członek


3. Pan Tadeusz Szadkowski - Członek


4. Pan Jerzy Sobierajski - Członek


§ 2


Obsługę Komisji prowadzi pracownik Urzędu Gminy - Jerzy Sobierajski.


§ 3


Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za sprawny i zgodny z przepisami przebieg

przetargu .


§ 4


Traci moc Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 8 stycznia 2007 roku.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.