Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

6_2006

ZARZĄDZENIE Nr6 ZK/ 06

WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 1 marca   2006 roku

 

 

 

W sprawie:  Powołania zespołu do spraw  zwalczania   wysoce  zjadliwe  grypy  ptaków d. pomoru  drobiu.

 

 

 

            Na podstawie  art. 45  ust. 1 pkt1, 3 i4 oraz ust.3 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz. U. z 2004 Nr 69, poz. 625  z późniejszymi zmianami)  oraz Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia08.09.2004r.w  sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomór drobiu (Dz. U. z2004r. Nr 215,poz2187) .

z a r z ą d z a m 

§ 1

Powołanie zespołu  do spraw  zwalczania  wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu  w następującym składzie:

Kierownik Zespołu               Jan Kozera;

Członek            Marian  Bzdziuch

Członek            Mariusz  Grabarczyk ;

Członek            Renaldo  Osiński;

§ 2

W celu zapewnienia sprawnej współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz za szkolenie gminnego zespołu odpowiedzialny jest  Zastępca Wójta  oraz  Inspektor do spraw OC/ OŚ .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.