Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 24

ZARZĄDZENIE  Nr 24 /2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 16 września 2005r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 47, poz. 544 z 2000 roku – z póź.

zm.) – z a r z ą d z a m , co następuje :

 

     § 1. Powołuję skład osobowy obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sławoborzu.

 

1. Izabela Polańska

2. Iwona Wojtysiak

3. Robert Szczepański

4. Bogumił Zmitrowicz

5. Monika Arczewska

6. Anna Drozd – Marecka

7. Wanda Pizon

8. Teresa Papiewska

9. Anna Kocur – Zychowicz

 

Obwodowa Komisja  Wyborcza Nr 2 w Sławoborzu.

 

1. Agnieszka Andryszczak

2. Teresa Okonowicz

3. Weronika Zając

4. Weronika Wasylów

5. Stanisław Lorenc

6. Jolanta Krawiec

7. Grażyna Pawłowska

8. Zbigniew Stolarski

9. Barbara Grabarczyk

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Mysłowicach

 

1. Elżbieta Ciura

2. Marta Orsztynowicz

3. Andrzej Tyma

4. Maja Furs

5. Janina Pniewczuk

6. Halina Czyżewska

7. Zofia Janas

8. Iwona Chaberska

9. Joanna Czarny

 

 

 

-         2 –

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Krzecku

 

1. Alicja Golik

2. Ewa Sorys

3. Jan Karkoszka

4. Joanna Żuromska

5. Henryk Adamczyk

6. Marta Tyma

7. Ewa Szczepańska

8. Marta Huzarewicz

9. Iwona Bocheńska

 

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

   § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Gminy

siedzibach obwodowych komisji wyborczych i BIP.

 

 

 

                                                                    Wójt Gminy

                                                                    Oskar Smulski