Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 3_2005

 

Zarządzenie Nr 3/2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 28 stycznia 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu przejazdów

używanych do podróży służbowych na obszarze kraju.Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z póź. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1. Pracownikom Urzędu Gminy w Sławoborzu przysługują stawki

za jeden kilometr przebiegu pojazdów używanych do podróży służbowych

na obszarze kraju w wysokości maksymalnych stawek określonych

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej

z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2005r.
Wójt Gminy

Oskar Smulski