Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z 15

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2004

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 20 maja 2004 roku

 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Na podstawie Art. 48 ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza

do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 – z póź.zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sławoborzu

1. Anna Kocur- Zychowicz

2.      Robert Szczepański

3.      Maria Mnich

4.      Karolina Żebrowska

5.      Roman Tyma

6.      Marta Szwabis

7.      Zbigniew Szott

8.      Wanda Pizon

9.      Marta Bujak

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sławoborzu

 

1.      Elżbieta Peszczyńska

2.      Ewa Szczepańska

3.      Władysław Mnich

4.      Joanna Żuromska

5.      Elżbieta Szadkowska

6.      Ewa Bajurska

7.      Elżbieta Kucharska

8.      Jan Pizon

9.      Stanisław Lorenc

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Mysłowicach

 

1.      Jarzy Mościenica

2.      Zofia Janas

3.      Piotr Mnich

4.      Katarzyna Bździuch

5.      Jerzy Tyma

6.      Jan Kozera

7.      Barbara Grabarczyk

8.      Elżbieta Ciura

9.      Halina Czyżewska

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Krzecku

 

1.      Przemysław Bździuch

2.      Renata Kapelak

3.      Jerzy Mnich

4.      Anna Kędra

5.      Magdalena Kalecińska

6.      Henryk Szaniawski

7.      Iwona Bocheńska

8.      Malwina Pizon

9.      Janusz Czarny

 

§ 2 . Składy osobowe komisji podaje się do wiadomości publicznej poprzez

wywieszenie na tablicach informacyjnych niniejszego zarządzenia.

 

 

Wójt Gminy

mgr Oskar Smulski