Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z1

Zarządzenie Nr 1/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 03 stycznia 2003r.

 

W sprawie zwolnienia z długu.

Na podstawie art. 508 Kodeksu cywilnego, po rozpatrzeniu wniosku Pani Zofii Sudenis z dnia 5 grudnia 2002 r. o umorzenie należności z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zwalniam z długu Panią Zofię Sudenis co do kwoty 663,75 (w tym odsetki), słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt pięć groszy.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski