Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z4

Zarządzenie Nr 4/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 24 stycznia 2003r.

 

w sprawie powołania komisji inwentarzowej.

W związku z pkt. 8 wystąpienia pokontrolnego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego wykonywania zadań obrony cywilnej, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w składzie:

 

1.      Elżbieta Peszczyńska - Przewodnicząca

2.      Bożena szwabis – członek

3.      Jerzy Sobierajski – członek

 

 

§ 2

 

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w dniach 27.01 – 7.02.2003 r. w obecności Inspektora oc p. Karola Pniewczuka

 

§ 3

 

Przewodnicząca Komisji odpowiedzialna jest za sprawne i zgodne z przepisami postępowanie i przebieg pracy Komisji.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski