Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z6

Zarządzenie Nr 6/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 20 lutego 2003r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 773 z późniejszymi zmianami) powołuje komisję przetargową w składzie:

 

1.      Bajurski Andrzej – przewodniczący

2.      Sobieraj Czesłwa – członek

3.      Wróbel Maria – członek

 

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową gminy.

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski