Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z18

Zarządzenie Nr 18/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 04 lipca 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie Gminy Sławoborze – lokal mieszkalny – Sidłowo i Sławoborzu działkę przy ul. Świdwińskiej oraz działki garażowe przy ul. Środkowej.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję stałą Komisję Przetargową do negocjacji w składzie:

 

1.      Budna Ewa - Przewodnicząca

2.      Sobierajska Halina – członek

3.      Kowalczyk Henryk – członek

4.      Bajurski Andrzej – członek

5.      Szczeniak Halina - członek

 

 

§ 2

 

Obsługę Komisji prowadzi pracownik Urzędu Gminy – Ewa Budna.

 

§ 3

 

Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za sprawny i zgodny z przepisami przebieg przetargu.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski