Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z20

Zarządzenie Nr 20/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 24 lipca 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Mysłowicach o pow. 0.04 ha działka Nr 92 w drodze negocjacji.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję stałą Komisję Przetargową do negocjacji w składzie:

 

1.      Wójt Gminy Pan Oskar Smulski - Przewodniczący

2.      Sekretarz Gminy Pani Czesława Sobieraj – członek

3.      Pani Halina Szczeniak – członek

4.      Pani Ewa Budna – członek

 

 

§ 2

 

Obsługę Komisji prowadzi pacownik Urzędu Gminy – Ewa Budna.

 

§ 3

 

Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za sprawny i zgodny z przepisami przebieg przetargu.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski