Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

z21

Zarządzenie Nr 21/2003r

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 21 sierpnia 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sidłowie, 3 garaży przy ul. Środkowej w Sławoborzu, dzierżawy cz. Dz. Nr 614/2 w Sławoborzu przy ul. Krzyżowej oraz 2 lokali użytkowych w Krzecku.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję stałą Komisję Przetargową do negocjacji w składzie:

 

1.      Pani Ewa Budna - Przewodnicząca

2.      Pan Henryk Kowalczyk – członek

3.      Pani Halina Szczeniak – członek

4.      Pan Andrzej Bajurski – członek

 

 

§ 2

 

Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za sprawny i zgodny z przepisami przebieg przetargu.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Sławoborze

mgr Oskar Smulski