Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 21/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze

Sławoborze, 14 października 2008r.

 

 

 

RG-0063/21/08

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr 21/08

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze.

 

 

Komisja kontrolowała wydatki bieżące gminy oraz realizację postulatów

i wniosków radnych Gminy Sławoborze za I półrocze br. W trakcie kontroli zapoznano

się też z zakresami czynności pracowników UG. Komisja w tej kwestii nie stwierdziła nieprawidłowości. Nie stwierdziła również nieprawidłowości podczas kontroli postulatów

i wniosków. Na uwagę zasługuje fakt niewielkiej ilości wniosków i interpelacji.

Z kolei podczas kontroli wydatków bieżących zauważono, że realizacja III etapu budowy hali sportowej nastąpiła w przetargu ograniczonym ( ten fakt zauważono w trakcie kontrolowania faktur z wydatków bieżących). Komisja wysłuchała w tej sprawie wyjaśnień Wójta Gminy oraz pracownika UG p. A.Bajurskiego. Wójt Gminy zadeklarował zbadanie sprawy i udzielenie wyjaśnień na piśmie.

 

W n i o s e k

Komisja wnioskuje do Rady Gminy o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli

całości inwestycji dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Sławoborzu.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

Leon Książek Przewodniczący Komisji

Marek Kuźma Członek Komisji

Jerzy Gajewski Członek Komisji