Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 19/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Sławoborze, 04 sierpnia 2008r.RG-0063/19/08Protokół Nr 19/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W dniu 04 sierpnia br. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli
wydatków z budżet gminy na podróże służbowe. Komisja nie wnosi uwag
do poszczególnych delegacji. Zwraca jedynie uwagę na znaczny wzrost wydatków
w stosunku do pierwszego półrocza 2007 roku. Kwota wydatkowana w pierwszym  półroczu 2007 roku wyniosła - 7.146,27 zł. ( w tym biblioteka 2.238,22 zł - podróże służbowe i szkolenia). Wydatki na bibliotekę wyniosły- 4.908,05 zł. Z kolei wydatki
w pierwszym półroczu 2008 r. na podróże służbowe wyniosły - 9.079.69 zł. i nie występowały wydatki na bibliotekę. Analizując powyższy fakt należy stwierdzić,
że wzrost w podróżach służbowych wystąpił w 85%, co stanowi znaczą kwotę wydatków, aczkolwiek jest zgodny z kwotą przyjętą w budżecie gminy. Dla porównania  wydatki
na podróże służbowe radnych Gminy Sławoborze za pierwsze  półrocze 2007roku wyniosły
- 896,46 zł., natomiast za pierwsze  półrocze 2008 r.  - 154,89 zł. 


Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
1/ Leon Książek Przewodniczący Komisji
2/ Marek Kuźma Członek Komisji           
3/ Jerzy Gajewski Członek Komisji