Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 18/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Sławoborze, 04 sierpnia 2008r.RG-0063/18/08
Protokół Nr 18/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
W dniach: 16 i 17 lipca br. Komisja Rewizyjna przeprowadziła
kontrolę w zakresie:
1/ realizacji zadań własnych gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Sławoborzu,
2/ wydatków bieżących UG.

                     Zapoznano się z dokumentami finansowymi, jak również wysłuchano wyjaśnień Kierownika GOPS w kwestii realizacji zadań własnych. Komisja uwag nie wnosi. Podtrzymuje stanowisko, iż zakres pomocy powinien obejmować nie tylko pomoc materialną. Zaznajomiono się także z planem pracy na następne miesiące działania jednostki. Komisja nie wnosi uwag do wydatków bieżących.

Na tym protokół zakończono.
Podpisy Komisji

Leon Książek – Przewodniczący Komisji     

Marek Kuźma – Członek Komisji                   

Jerzy Gajewski – Członek Komisji