Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 13_1_08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

  

Sławoborze, 27 luty 2008r.RG-0063/13/1/08
Protokół Nr 13/1/08

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 stycznia br.

przeprowadziła kontrolę realizacji postulatów radnych za II półrocze 2007 roku.

W trakcie kontroli przeanalizowano sposób realizacji interpelacji złożonych

przez radnych oraz ich ewidencję. Komisja stwierdziła, że:

- w kilku przypadkach brak jest potwierdzenia realizacji interpelacji,

- interpelacja p. Jadwigi Nowakowskiej z dnia 10.10.2007r. dot. znaków

ostrzegawczych na ulicy Środkowej, mimo odpowiedzi Wójta z dnia 31.10.2007r.

o ich ustawieniu, do dnia kontroli nie została zrealizowana.

Natomiast jeśli chodzi o wydatki bieżące komisja stwierdziła brak daty w fakturze

228/07.


U w a g i:

W przypadku interpelacji należy każdorazowo po wykonaniu dołączyć do materiału

dokument stwierdzający jej wykonanie. Dotyczy to tylko interpelacji przyjętych

do realizacji. Do pozostałych wydatków bieżących komisja nie wnosi uwag.Na tym protokół zakończono.


1. Leon Książek – Przewodniczący Komisji

2. Marek Kuźma – Członek Komisji

3. Jerzy Gajewski – Członek Komisji